ห้องประชุมและจัดเลี้ยง

Image placeholder

ห้องประชุม ชั้น ขนาด ความสูง เธียเตอร์ คลาสรูม โต๊ะกลม คอกเทล บุฟเฟ่ต์ ยูเชฟ
เชียงรายแกรนด์ บอลรูม 3 24 X 36 เมตร 4.20 1,000 800 600 850 450 320
เชียงรายแกรนด์ บอลรูม 1 3 24 X 36 เมตร 4.20 457 390 300 425 220 160
เชียงรายแกรนด์ บอลรูม 2 3 24 X 36 เมตร 4.20 457 390 300 425 220 160
เฮอริเทจ บอลรูม 1 23 X 24 เมตร 4.27 700 500 360 550 300 100
เฮอริเทจ บอลรูม 1 1 12 X 24 เมตร 4.27 350 250 180 275 150 50
เฮอริเทจ บอลรูม 2 1 12 X 24 เมตร 4.27 350 250 180 275 150 50

ห้องประชุมอีก 6 ห้องพร้อมเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อย (สามารถจุคนได้ถึง 20-80 คน)

แบบฟอร์มสอบถาม