เลือกภาษา

ห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูม

ห้องเชียงรายแกรนด์บอลรูมมีพื้นที่ที่กว้างขวางและสามารถตอบสนองความต้องการสำหรับงานอีเวนท์ขนาดใหญ่ได้ถึง 1,000 คน อีกทั้งยังสามารถแยกออกเป็นห้องประชุมได้สองห้องและมาพร้อมกับเทคโนโลยีภาพและระบบเสียงที่ทันสมัย